24. september 2021
Av Nordic Social
Går vi inn i en ny fase for regulering av sosiale medier?

Den amerikanske regjeringen gjorde en rekke viktige kunngjøringer i forrige uke, som kan ende opp med å få stor innvirkning på hvordan sosiale medieplattformer fungerer. Gjenstand for diskusjon var blant annet potensielle begrensninger på hva digitale plattformer et tillat å gjøre med hensyn til kjøp av andre plattformer, samt betjening av egen annonsevirksomheter. Også reguleringer knyttet til den økende bruken av informasjonskapsler var et hett tema.

På fredag ​​(11.06) ble fem separate lovforslag introdusert til Representantenes hus, som alle tar sikte på å bryte opp monopolene til tek-gigantene i USA.

Rammer kun de største

Forslaget som får mest oppmerksomhet, Ending Platform Monopolies Act, har som hensikt å gjøre det ulovlig for et plattformselskap å selv drive virksomhet på plattformen. Hvis forslaget blir vedtatt, vil for eksempel Amazon måtte skille ut sin salgsvirksomhet fra sin plattformvirksomhet.

Det ble også fremlagt et lovforslag med siktemål å få slutt på plattformselskaper som gir sine egne produkter foretrukket behandling. Det innebærer at selskap som Google ikke kan gjøre det lettere for sitt reklameselskap å vinne auksjoner på deres egen plattform. Apple vil heller ikke kunne preferere Apple Music fremfor Spotify, etc.

De tre andre lovforslagene som ble foreslått går også ut på å bryte opp monopolmakten som har samlet seg hos tek-selskapene i USA. Blant dem et det ett forslag som pålegger tek-plattformene å gjøre det lettere for konkurrentene å bruke plattformen deres. Et annet forslag vil vanskeliggjøre sammenslåinger, ved å gjøre det ulovlig for nettselskaper å kjøpe opp mulige konkurrenter.

Det siste lovforslaget som kom på fredag økte avgiftene for sammenslåinger verdsatt til over én milliard dollar, samt senket avgiften for sammenslåingene verdsatt til under 500.000 dollar. Tiltaket ville ført til 135 millioner dollar i inntekter til det amerikanske konkurransetilsynet i løpet av det første året loven eventuelt trer i kraft.

Lovforslagene tar kun sikte på å ramme selskaper som møter visse kriterier, i form av markedsverdi, antall månedlige brukere etc. I dag er det kun de fire store tek-gigantene Amazon, Apple, Facebook og Google som møter disse kriteriene.

– Lovforslagene vil bryte opp de store tek-gigantenes monopol og oppfordre til innovasjon,

sier republikaneren Ken Buck i Kongressen, til WSJ.

Misbruk av data

Dersom alle disse lovforslagene blir vedtatt, eller til og med bare noen av dem, vil det gi et nytt utvalg av begrensninger for hvordan teknologigigantene kan operere. Ytterligere undersøkelser pågår nå også i Europa og andre regioner rundt potensielle restriksjoner på datadeling, på grunn av bekymringer rundt mulig misbruk av utenlandske regjeringer.

Hvis fremveksten av den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump viste oss noe, er det at sosiale medier nå er den viktigste plattformen for å få kontakt med publikum i stor skala. I Amerika rapporteres det at 71% av befolkningen nå får i det minste noe av sitt nyhetsinnspill fra sosiale medieplattformer, og tallet er stigende. Med tiden vil sosiale medier bare bli mer viktig.

Gitt fremveksten av sosiale medier, og nøkkelrollen de nå spiller i vår interaktive hverdag, synes det uunngåelig at nye regler på et tidspunkt ville bli introdusert for å herske i kraften til Facebook og Co. Spesielt også nå som plattformer stadig oftere blir konfrontert med at deres nettverk brukes til å påvirke massive globale skift, og derfor blir bedt om å veie inn på tema som politisk sensur.

Alt i alt kan lovforslagene, hvis vedtatt, tvinge store endringer i det digitale markedsføringslandskapet – og det vil være viktig for alle som jobber i sektoren å merke seg, og forberede seg på endringer som et resultat.

Bransjenytt

Hold deg oppdatert.

 

Vegard Haavik

Gründer og daglig leder

+47 916 76 880

vh@nordicsocial.no