3. februar 2022
Av Nordic Social
AirBnB skyter i været med ny «optimalisert markedsføringsstrategi»

Reisegiganten trekker frem sin «høye markedsføringseffektivitet» som hovedgrunn til at de i år klarte å levere sitt sterkeste kvartal noensinne. Dette som et resultat av et skift i fokus fra ytelsesmarkedsføring over til merkevarebygging.

Reise- og hotellvirksomheten ga en nettoinntekt på 834 millioner dollar (ca. 7600 millioner NOK) i resultatene for tredje kvartal 2021, nesten fire ganger høyere (280 %) enn for et år siden. Med en nettoinntekt som også er 213 % høyere enn det pre-pandemiske tredje kvartalet 2019, sier Airbnb at dette kvartalet er virksomhetens mest lønnsomme noensinne.

Justert EBITDA oversteg $1mrd. (NOK 9,12 mrd.) for første gang til totalt $1,1mrd. (NOK 10mrd.), en dobling av $501mill. (NOK 4565 mill.) som ble postet i tredje kvartal 2020, og mer enn tredoblet av $314 mill. (NOK 2861 mill.) postet tilsvarende kvartal i 2019.

Virksomheten oppnådde også sin høyeste inntekt noensinne på 2,2 milliarder dollar (NOK 20 mrd.), 36 % høyere enn samme periode i 2019, og nesten 70 % opp fra 2020.

Årets tredje kvartal er typisk Airbnbs største på grunn av sommerreisetoppen, og oppgang i antall reisene etter lettelser i pandemi-restriksjonene har drevet denne veksten ytterligere opp. I løpet av sommeren nådde virksomheten en «stor milepæl» med én milliard kumulative gjesteankomster.

Å flytte markedsføringskostnader fra ytelse til merkevarebygging, kombinert med den post-pandemiske reiseoppgangen, har altså bidratt til å drive Airbnb til sitt sterkeste kvartal noensinne denne høsten – og midt i suksessen fremmet selskapet lanseringen av sin første storskala markedsføringskampanje på fem år: «Made by Hosts».

Merkevarekampanjen ble utarbeidet kort tid etter at virksomheten erklærte at den ville gjøre et permanent kutt i den totale markedsføringsinvesteringen sin, etter å ha lagt merke til at nedskjæring av forbruket under Covid hadde liten innvirkning på deres trafikk. Disse kuttene har først og fremst blitt gjort i utgifter til ytelsesmarkedsføring. Kampanjen ble deretter kjørt både digitalt og på TV i land som blant annet Storbritannia, USA og Frankrike.

I tredje kvartal av 2021 fortsetter en å se trafikkøkning som et resultat av kampanjen, sier Airbnb, med samlet trafikk opp med mer enn 15 % sammenlignet med 2019 i de syv landene der kampanjen kjørte – «betydelig foran land som ikke er kampanjer «. For å utnytte momentum, lanserte Airbnb nye annonser for høstsesongen.

For de ni månedene (som sluttet 30. september), leverte Airbnb 28 % justert EBITDA-marginvekst sammenlignet med 2019. Virksomheten anslår at omtrent to tredjedeler av denne marginøkningen har vært drevet av dens finansielle disiplin og «optimalisert markedsføringsstrategi».

Merket er fortsatt fokusert på å «gjøre fremskritt» mot å nå sine langsiktige lønnsomhetsmål gjennom «høy markedsføringseffektivitet», reduserte variable kostnader og tett administrerte faste utgifter. Som sådan forventer den å levere større marginøkning i fjerde kvartal.

Bransjenytt

Hold deg oppdatert.

 

Vegard Haavik

Gründer og daglig leder

+47 916 76 880

vh@nordicsocial.no