Analyse av din bedrift

Objektivt, uforpliktende og kostnadsfritt

Er du nysgjerrig på hvordan din bedrift ser ut på nett?

I en begrenset periode tilbyr vi profesjonelle analyser hvor vi vurderer bedrifter sin status i alle tilgjengelige digitale plattformer.

Vår analyse vil avdekke om det foreligger forbedringspotensial i arbeidet dere gjør for å være synlig for målgruppen, og om det er rom for optimalisering av markedsbudsjett.

Analyse og tilhørende rapport er kostnadsfritt, og det vi ønsker i retur for arbeidet er en kort gjennomgang av våre funn sammen med dere som ønsker rapporten i et møte (digitalt eller fysisk). Rapporten sendes på mail etter gjennomgang med oss. 

Sammenligning med konkurrerende virksomheter.

Når vi analyserer bedriften deres på nett, vil vi samtidig undersøke hvordan dere gjør det sammenlignet med konkurrerende virksomheter. 

Erfaringsmessig gir slike rapporter nyttig innsikt for videre arbeid med markedsføring for de bedriftene som tar en gjennomgang med oss.

Hva vi analyserer:

Nettside

Sosiale medier

Annonser

Konkurrenter

Kom i gang

Jeg vil ha rapport

Vegard Haavik

Gründer og daglig leder

+47 916 76 880

vh@nordicsocial.no