ALS Norge

Vår leveranse

Ny moderne profil for Norges største stiftelse for ALS-syke.

Hva vi har levert

Ny nettside.

Sosiale medier.

Annonsering.

Drift.

 

Case 

Synliggjøre en livsviktig sak.

I dag finnes det fortsatt ikke en kur for ALS. Pasienter som får sykdommen har som oftest få år igjen av livet sitt. 

ALS Norge har siden oppstart hentet over 10 millioner kroner fra donasjoner som har blitt viderført til noen av Norges fremste forskermiljø, blant annet ved NTNU og Haukeland Universitetssykehus som forsker på en kur. 

Vi har hatt gleden av å lage ny nettside (med nettbutikk, påmelding til å bli støttespiller m.m.), oppdatere profil og løpende markedsføring / drift for ALS Norge. 

Resultater

Showcase.

Er du nysgjerrig?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende analyse av deres nettside i dag.