Sleepytroll

Vår leveranse

Målrettede annonser som gir solide resultater.

Hva vi har levert

Sosiale medier.

Annonsering.

Case 

Finne de riktige investorene til innovativt selskap.

Sleepytroll har hatt stor suksess med sitt produkt, og ved emisjon hos Dealflow var det ønskelig å hente investorer som kunne bli med videre på reisen. 

Etter hardt arbeid både fra dem og oss ble emisjonen fulltegnet. 

Resultater

Showcase.