Sprek og blid

Vår leveranse

Intern portal for kontroll og flyt blant hundrevis av ansatte fordelt på åtte sentre.

Hva vi har levert

Ny nettside.

Drift.

 

Case 

Manglet en felles intern portal.

Med flere hundre ansatte (heltid/deltid) og i underkant av 10 sentre fordelt på Bergen, Askøy, Sotra og Os var det et sterkt behov for en intern portal for alle ansatte i kjeden. 

Portalen gjør det enkelt for ansatte å bestille klær, på-/avmelding til kurs, seminarer og lignende, opplæringsmoduler og rask kommunikasjon på tvers av sentrene.  

 

Resultater

Showcase.

Portalen er lukket for ansatte og vil derfor ikke vises på vår nettside.