Tonheim Revisjon

Vår leveranse

Utvidet funksjonalitet for signering av nye kunder med BankID.

Hva vi har levert

Ny nettside.

Drift.

 

Case 

Digitalisering i høygir.

Under utvikling av nettsiden til Tonheim inkluderte vi en digital signeringsløsning hvor besøkende veldig enkelt kan bli kunde uten å måtte sende inn papirer i posten. Et lite steg med stor verdi. 

Nettsiden er ikke ferdigutviklet enda. Planlagt ferdigstillelse ila. sommeren 2021. 

 

Resultater

Showcase.