Samfunnsansvar

30.04.21 | Team Nordic gir tilbake

Det er mange som trenger hjelp.

Vi er inspirert av de mange gavmilde bedriftene både lokalt og nasjonalt som gir tilbake til dem som trenger det mest. Fra 2021 kommer vi til å donere en prosentandel av overskuddet vårt til en veldedig stiftelse.

Gjennom en demokratisk prosess blant våre ansatte kommer vi til å stemme frem hvilke stiftelse som skal motta donasjon fra oss ved årsavslutning inneværende regnskapsår.

Mer informasjon om dette kommer fortløpende. 

 Mange bekker små

Tiltak vi etterstreber å overholde.

Det er små ting som kan utgjøre en stor forskjell dersom vi gjør mange nok av dem, og dersom vi er mange nok som gjør dem. I Nordic Social lever vi etter et par selvlagde spilleregler for å bidra der vi kan:

  • Bruk av kollektivtransport til/fra jobb og møter der det er mulig.
  • Insentivordninger for å sykle / løpe / gå til kontoret. 
  • 100% elektrisk bilpark.
  • Resirkulering av avfall på kontor.
  • Minst mulig bruk av papir, og mest mulig digitale dokumenter.